Visste du att...

...man vid användning av åtevunnet plastmaterial kan reducera CO2 utsläppen med upp till 90% 🌱
Det vill vi uppmärksamma om och om och om igen...
Vill du veta mer? Besök vår hemsida -> Reelab.com
90%