Umbraco.Web.PublishedModels.Image?.Name

Framtidens material
är redan här

Ett cirkulärt produktionsflöde är nyckeln till att minska CO2-utsläppen och något som vi alla behöver förhålla oss till. Det ställer högre krav på energieffektivisering, produktionsprocesser, transportalternativ och inte minst, materialförsörjning. På Reelab tillför vi kunskap inom plastindustrin och plaståtervinning för att på bästa sätt kunna förädla ett material från avfall som kan nyttjas till en ny produkt. Vi kallar det Greenology, ett hållbarhetskoncept som hjälper våra kunder att bli grönare.

Minska er klimatpåverkan med helhetslösningar från Reelab

Återvunnet material har länge används i plastindustrin. Utvecklingen går framåt i rasande hastighet och det som kanske inte fungerade förr har nu helt andra förutsättningar att ersätta nyråvara. Med ny teknik och kunskap har vi tagit fram kompound som lever upp till våra kunders höga krav och specifikationer.

Att utveckla produkter där återvunnet material ersätter nyråvara är ett sätt att minska klimatpåverkan i sin produktion. Andra viktiga faktorer inkluderar tillverkningsmetod, transporter och inte minst insamling av restprodukter. Som en del av vårt hållbarhetskoncept Greenology, erbjuder vi helhetslösningar där vi sätter samman unika upplägg. Förutom att levererar ett hållbart material, kan vi samla in restprodukter och spill, och fånga in det i vår cirkulära process.

Ett mer hållbart arbetssätt för er produktion startar hos oss på Reelab!

Umbraco.Web.PublishedModels.Image?.Name
Greenology
Umbraco.Web.PublishedModels.Image?.Name