Umbraco.Web.PublishedModels.Image?.Name

Greenology Tech Center

Vid tillverkning och bearbetning av plastprodukter är det många parametrar att ta hänsyn till. Med vår labutrustning kan vi mäta plastens egenskaper och analysera innehållet i dem. Materialanalyser görs av flera orsaker, bland annat för att säkerställa att man fått rätt material vid leverans, vilken sorts plast som finns i en återvunnen materialström, vad materialet innehåller, samt vilken smältpunkt det har. Med hjälp av olika tekniker såsom DSC-och TGA analyser, XRF-scanner, slagprov/dragprov kan vi hjälpa er att säkra de kvaliteter och kravställningar som krävs för just er produkt

Greenology2
Contact Banner