Cirkulära flöden är viktigt!

Återvinning och återanvändning av plastförpackningar är en viktig pusselbit i våra cirkulära flöden där materialen bör respekteras och bevaras.

Förpackningar av plast har länge använts på grund av deras många fördelar. De är lätta, hållbara och mångsidiga. De kan användas för att förpacka allt från livsmedel och drycker till mediciner och elektronik. Plastförpackningar hjälper till att förlänga produkters hållbarhet, skydda dem från yttre påverkan och minska spill.

Men vi står inför en konstant utmaning: att göra plastförpackningar mer hållbara och mer miljövänliga.
Återvinningsbarheten av dessa produkter har blivit en prioritet för både tillverkare och konsumenter. Så, genom att göra medvetna val när det gäller material, design och hantering kan vi minimera dess miljöpåverkan avsevärt. Det handlar om att hitta rätt material till rätt produkt.

Förpackning