Greenology Concept

Reelab kan tillföra kunskap inom plastindustrin och plaståtervinning för att på bästa sätt kunna förädla material från avfall som nyttjas till en ny produkt. Vi kallar det Greenology Concept. 

Greenology Grön