Plast är inte bara plast...

...På vårt Greenology Tech Center kan vi mäta smältpunkter samt se vilka polymera varor som finns i ert material.
Vill du veta mer? Gå in på -> greenology.reelab.com
V15 Labbet