Vi vill öka behovet av återvunnet material

Återvunnet material har länge använts i plastindustrin. Utveklingen går framåt och det som kanske inte fungerade förr har nu helt andra förutsättningar att ersätta nyråvara. 

Med ny teknik och kunskap har vi tagit fram kompound som lever upp till våra kunders höga krav och specifikationer. Idag finns det stora möjligheter att byta ut nyråvara till återvunnet material i polymera produkter. Varför ska då ett återvunnet planteringskärl tillverkas av ny plast som har betydligt större klimatpåverkan är återvunnet material? 

Strävan efter ett samhälle med lägre klimatpåverkan börjar i produktutvecklingen där Reelab vill öka efterfrågan på återvunnet material. 

Ett mer hållbart arbetssätt för er produktion startar hos oss på reelab! 

Öka Medvetenheten