Har ni material som behöver testas?

Med vår dragprovare kan vi testa plastens meknaniska egenskaper och kvalitetssäkra ert material.
För mer informaiton, gå in på ->reelab.com
V3 Labbet