Reelab är framstående inom återvinning och återanvändning av plastavfall. Vårt huvudsakliga mål är att bli en ledande aktör inom branschen genom att erbjuda innovativa lösningar och driva på utvecklingen av en hållbar och cirkulär ekonomi.

Genom vårt Greenology Concept strävar vi efter att omvandla plastavfall till nya produkter istället för att låta det hamna på soptippen. Vi tror på kraften i återvinning och återanvändning för att minska behovet av ny plastproduktion och därmed minska den negativa miljöpåverkan.

Greenology Concept Ex3