Greenology Concept

Genom vårt Greenology Concept fokuserar vi på att omvandla plastavfall till nya produkter och samtidigt minska den negativa miljöpåverkan.

Till exempel kan korkar återvinnas och användas för att tillverka soptunnor , kylskåp kan bli till en penna och gamla glassburkar kan få nytt liv som blomkrukor.

Det handlar om att hitta cirkulära flöden där vi kan använda materialen om och om och om igen...

Greenology Concept